Vytvořte fakturu

KKG INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KKG INVEST
IČO 35708981
TIN 2020200468
DIČ SK2020200468
Datum vytvoření 10 Únor 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo KKG INVEST
Nádražná 34
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 66 390 €
Zisk 32 473 €
Kapitál 1 521 844 €
Vlastní kapitál 522 284 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,500,780
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,500,780
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,185
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,014
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 484
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,486
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,546,965
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 554,758
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,181
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 475,910
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,473
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 992,207
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 992,039
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 238
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 723
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 991,078
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 168
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 66,390
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,390
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,415
C. Služby (účtová skupina 51) 5,239
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,650
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 16,526
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 42,975
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,151
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,224
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,224
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,224
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 41,751
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,278
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 32,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708981 TIN: 2020200468 DIČ: SK2020200468
 • Sídlo: KKG INVEST, Nádražná 34, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 10 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bc. Marián Ábel člen J. Alexyho 5 Bratislava 841 01 17.10.2007
  Ing. Andrej Krídl predseda Kupeckého 4 Bratislava 821 08 17.10.2007
  Ing. Ján Struhár člen Slovenského národného povstania 1439/45 Zlaté Moravce 953 01 25.06.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Struhár - člen Slovenského národného povstania 1439/45 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   23.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Nemečkay - člen Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.07.2008
   01.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Nemečkay - člen Kapicova 1208/5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.07.2008
   31.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 363/3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   23.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Bc. Marián Ábel - člen predstavenstva J. Alexyho 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 363/3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.10.2007
   22.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 3 Bratislava 821 08
   Dušan Kern - člen predstavenstva Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava
   12.11.2005Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji 900 28
   03.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Michal Godár - člen predstavenstva Jégého 3 Bratislava 821 08
   Dušan Kern - člen predstavenstva Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva Kupeckého 4 Bratislava
   02.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Kern Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl Kupeckého 4 Bratislava
   Ing. Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   10.02.1997Nové obchodné meno:
   KKG INVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosťv oblasti nehnuteľností
   leasing spojený s financovaním
   inžinierská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Kern Záhradnícka 2 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Andrej Krídl Kupeckého 4 Bratislava
   Ing. Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava