Vytvořte fakturu

Lýdiasam - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Lýdiasam
IČO 35709022
TIN 2020265929
DIČ SK2020265929
Datum vytvoření 07 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lýdiasam
Záhradnícka 33
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 121 925 €
Zisk 52 223 €
Kapitál 50 760 €
Vlastní kapitál 25 886 €
Kontaktní informace
Email fervent@pobox.sk
Telefon(y) 0252733505
Mobile(y) +421903758101
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 153,544
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,850
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,580
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 3,580
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 57,270
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,631
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 46,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,675
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,320
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,320
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,355
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 807
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 90,548
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 153,544
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,666
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,827
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,706
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,533
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,223
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,878
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 38,680
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,176
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 37,504
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 51,098
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 467
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,240
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 278
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 184
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,929
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 121,925
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,925
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,070
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,247
D. Služby (účtová skupina 51) 25,949
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,271
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,257
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,488
4. Sociální náklady (527, 528) 526
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,707
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,318
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,318
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,667
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 911
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,855
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,271
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 32
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,835
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,612
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,612
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,223
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709022 TIN: 2020265929 DIČ: SK2020265929
 • Sídlo: Lýdiasam, Záhradnícka 33, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08 29.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Viera Gibová 13 278 € (100%) Dunajská 5 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Gibová Dunajská 5 Bratislava 811 08
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Mrajcová Blumentálska 12 Bratislava 811 00
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   Lýdiasam, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 33 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lýdia Sameková Sadmelijská 5 Bratislava 831 06