Vytvořte fakturu

L.P.K - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L.P.K
IČO 35709065
TIN 2020241168
DIČ SK2020241168
Datum vytvoření 11 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.P.K
Senecká 2
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 131 776 €
Zisk -46 452 €
Kapitál 51 437 €
Vlastní kapitál -73 036 €
Kontaktní informace
Email info@hotelflorabratislava.sk
Telefon(y) 0244257867, 0244257926, 0244257988
Fax(y) 0244257945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,112
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 752
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 752
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 752
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,116
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 94
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,111
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,111
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,111
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 911
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 74
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 837
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,244
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 144
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 12,100
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,112
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -119,488
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -79,676
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -79,676
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,452
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,600
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,047
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,047
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,811
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 62,718
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,718
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,722
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,634
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,776
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,105
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 856
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,842
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,842
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 103,827
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 131,776
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,158
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 93,669
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,949
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,644
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,783
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,408
D. Služby (účtová skupina 51) 31,430
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,015
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,083
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,367
4. Sociální náklady (527, 528) 1,565
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,375
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,793
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,868
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,206
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 624
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 624
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -624
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,492
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,452
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709065 TIN: 2020241168 DIČ: SK2020241168
 • Sídlo: L.P.K, Senecká 2, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02 15.03.2012
  Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06 15.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefan Fűzy 1 520 € (22.9%) Gallayova 19 Bratislava 841 02
  Ján Farkaš 1 520 € (22.9%) Gelnická 8 Bratislava 831 06
  Ing. Richard Rosipal 1 800 € (27.1%) Bratislava 841 01
  Margita Bohunská 1 800 € (27.1%) Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.12.2011
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.12.2011
   23.03.2012Noví spoločníci:
   Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Fűzy Gallayova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Ján Farkaš Gelnická 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.03.2012
   01.01.2012Noví spoločníci:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Rosipal Donerova 15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.12.2011
   Margita Bohunská Nejedlého 1906/7 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 21.12.2011
   31.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   12.12.2006Nové obchodné meno:
   L.P.K. SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Král Mierová 654/68 Bratislava 821 05
   11.12.2006Zrušené obchodné meno:
   PAN - KRÁL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   22.07.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   11.02.1997Nové obchodné meno:
   PAN - KRÁL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senecká 2 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním činností v týchto zariadeniach, v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09
   Pavol Král Grösslingova 21 Bratislava 813 09