Vytvořte fakturu

SALVO FILM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SALVO FILM
IČO 35709081
TIN 2020241069
DIČ SK2020241069
Datum vytvoření 11 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALVO FILM
Uršulínska 9
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 812 €
Zisk -245 €
Kapitál 22 717 €
Vlastní kapitál 1 103 €
Kontaktní informace
Email salvofilm@salvofilm.sk
Telefon(y) 0254434812
Fax(y) 0254434812
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,650
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,353
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,138
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,004
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,004
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 77
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,215
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,933
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,282
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 297
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 297
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,650
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 858
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 49,093
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 400
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 400
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -55,029
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 102,656
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -157,685
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -245
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,792
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 564
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,050
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,530
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,530
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 971
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,070
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,479
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 178
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,312
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,812
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,628
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 684
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,793
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 958
D. Služby (účtová skupina 51) 4,190
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 534
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,090
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,019
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -836
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 304
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 715
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -245
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015