Vytvořte fakturu

REAL Housing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REAL Housing
IČO 35709146
TIN 2020992336
Datum vytvoření 07 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL Housing
Bazovského 5
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 880 €
Zisk 1 645 €
Kapitál 14 444 €
Vlastní kapitál 8 229 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903261705, +421911030478
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,296
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,559
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,736
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 10,736
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 893
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 850
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ -246
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 288
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,913
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 133
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,780
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,737
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,737
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,874
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 256
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 256
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,334
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,759
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -425
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,645
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,422
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,512
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 4,470
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 4,470
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 42
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 910
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 412
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,880
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,880
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,760
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,667
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,952
D. Služby (účtová skupina 51) 9,930
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,783
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,132
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,112
4. Sociální náklady (527, 528) 539
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,213
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,878
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,130
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 485
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 485
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,645
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709146 TIN: 2020992336
 • Sídlo: REAL Housing, Bazovského 5, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivana Valápková Bazovského 5 Bratislava 841 01 06.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivana Valápková 6 639 € (100%) Bazovského 5 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2009Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   12.12.2006Nové obchodné meno:
   REAL Housing s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bazovského 5 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivana Valápková Bazovského 5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Valápková Bazovského 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 06.12.2006
   11.12.2006Zrušené obchodné meno:
   A 27, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   09.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   A 27, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Milan Haviar Pražská 27 Bratislava
   Anna Haviarová Pražská 27 Bratislava