Vytvořte fakturu

AUTO SOWA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název AUTO SOWA
IČO 35709154
TIN 2020965056
DIČ SK2020965056
Datum vytvoření 11 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO SOWA
Lediny 21/2890
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 123 634 €
Zisk 4 669 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,500
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,500
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,156
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,519
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,788
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,339
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,656
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,887
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,007
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,240
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,669
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,769
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 454
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,726
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,738
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,839
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,149
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,589
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 123,634
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,713
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 116,916
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 118,545
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,991
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,036
C. Služby (účtová skupina 51) 64,396
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 38,880
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 231
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,000
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,011
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,089
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 47,206
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 421
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 33
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 388
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -420
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,669
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,669
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015