Vytvořte fakturu

Citadela - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Citadela
IČO 35709227
TIN 2020227066
DIČ SK2020227066
Datum vytvoření 11 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Citadela
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 736 416 €
Zisk 2 571 €
Kapitál 419 097 €
Vlastní kapitál 54 643 €
Kontaktní informace
Email citadela@citadela.sk
webové stránky http://www.citadela.sk
Telefon(y) +421244250132, +421249224156, +421249224314
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 56,409
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 56,409
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 56,409
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 397,955
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 219,559
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,124
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 156,363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 454,364
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,204
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,716
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 45,245
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,571
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 397,160
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -1,376
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 38,047
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 360,489
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 342,207
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,945
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,293
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,044
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 736,416
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 733,315
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 722,255
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 252,094
C. Služby (účtová skupina 51) 446,249
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,436
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,196
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,895
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,385
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,161
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,972
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,714
M. Úrokové náklady (562) 6,604
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,092
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,710
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,451
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,571
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709227 TIN: 2020227066 DIČ: SK2020227066
 • Sídlo: Citadela, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Oto Kravec Špačinská cesta 48 Trnava 917 01 23.04.2008
  Ronald Kubik Bojnická 21 Bratislava 831 04 07.04.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Oto Kravec 3 336 € (50%) Špačinská cesta 48 Trnava 917 01
  Ronald Kubik 3 336 € (50%) Bojnická 21 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   02.02.2010Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   23.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Oto Kravec Špačinská cesta 48 Trnava 917 01
   Ronald Kubik Bojnická 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oto Kravec Špačinská cesta 48 Trnava 917 01
   Ronald Kubik Bojnická 21 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 07.04.2008
   22.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   23.11.2004Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kresličské a grafické práce na počítači
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   prieskum trhu
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom
   03.07.1997Noví spoločníci:
   Oto Kravec Jilemníckeho 11/48 Žiar nad Hronom
   Ronald Kubík Riazanská 81 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   02.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom
   Karin Nagyová Súmračná 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   11.02.1997Nové obchodné meno:
   Citadela spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom
   Karin Nagyová Súmračná 11 Bratislava
   Ing. Stanislav Žaludek Hurbanova 17 Ilava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oto Kravec Jilemnického 11/48 Žiar nad Hronom