Vytvořte fakturu

UNIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Obchodní název UNIO
IČO 35709243
TIN 2021385344
Datum vytvoření 12 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIO
Nemocničná 1975/3
02601
Dolný Kubín
Financial information
Prodej a příjem 13 500 €
Zisk 1 213 €
Kapitál 169 095 €
Vlastní kapitál 123 548 €
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 139,126
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 59,683
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,428
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 140,554
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 124,659
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 116,476
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,213
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,895
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,895
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,895
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,500
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,560
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,767
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,793
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,940
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,500
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 247
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 247
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -247
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,693
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,213
Date of updating data: 06.05.2016