Vytvořte fakturu

Troyes - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Obchodní název Troyes
IČO 35709294
Datum vytvoření 12 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Troyes
Magurská 37
97411
Banská Bystrica
Financial information
Zisk -642 €
Kapitál 9 487 €
Vlastní kapitál -15 979 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905811283
Mobile(y) 0905811283
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 558
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 558
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 530
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 530
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 530
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 558
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,622
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,951
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 76
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,027
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -642
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,180
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,180
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,606
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,606
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,094
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 63
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -63
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -162
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -642
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016