Vytvořte fakturu

Troyes - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název Troyes
Stav Zničeno
IČO 35709294
TIN 2020209224
Datum vytvoření 12 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Troyes
Magurská 37
97411
Banská Bystrica
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 9 487 €
Vlastní kapitál -15 979 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905811283
Mobile(y) 0905811283
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,102
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,262
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,262
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,105
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,105
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,332
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,332
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,293
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017
 • IČO :35709294 TIN: 2020209224
 • Sídlo: Troyes, Magurská 37, 97411, Banská Bystrica
 • Datum vytvoření: 12 Únor 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.12.2016Zrušené obchodné meno:
   Troyes s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Magurská 37 Banská Bystrica 974 11
   28.05.2016Nové obchodné meno:
   Troyes s. r. o.
   Nové sidlo:
   Magurská 37 Banská Bystrica 974 11
   12.02.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným