Vytvořte fakturu

ARGOT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARGOT
IČO 35709316
TIN 2020975330
Datum vytvoření 07 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARGOT
Banícka 62
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 20 374 €
Zisk 984 €
Kapitál 10 593 €
Vlastní kapitál 5 327 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911525642
Mobile(y) 0911525642
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,503
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,503
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 850
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 850
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 850
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,653
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,650
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,003
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,310
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 30
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 30
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,343
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 649
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,992
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 984
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,193
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,653
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 372
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 430
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 209
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 642
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 540
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 540
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,374
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,374
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,374
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,823
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 744
D. Služby (účtová skupina 51) 9,387
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,424
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,384
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,040
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,551
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,235
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,464
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709316 TIN: 2020975330
 • Sídlo: ARGOT, Banícka 62, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01 02.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Kurcab 6 640 € (100%) Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2009Nové sidlo:
   Banícka 62 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 02.06.2009
   24.06.2009Zrušené sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 22 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   27.10.2004Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná osobnými cestnými vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   26.10.2004Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná osobná doprava
   04.08.2003Nové sidlo:
   Moyzesova 22 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 22 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   03.08.2003Zrušené sidlo:
   Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   08.02.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   07.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Moyzesova 2520/22 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayova 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab Banícka 2148/62 Pezinok 902 01
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   ARGOT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   záhradnícke práce
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná osobná doprava
   Noví spoločníci:
   Helena Anettová Záhradná 555/21 Cífer 919 43
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   MUDr. Georgína Hrková Gallayová 35 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Horváth Silvánova 8 Pezinok 902 01
   Ing. Miroslav Kurcab časť Nový Smokovec 51 Starý Smokovec 062 01