Vytvořte fakturu

SATEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SATEX
IČO 35709375
TIN 2020228045
Datum vytvoření 07 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SATEX
Pezinská 185
90201
Bratislava
Financial information
Zisk -535 €
Kapitál 204 788 €
Vlastní kapitál -567 468 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336461913
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 205,827
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 116,391
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 116,391
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 116,391
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,436
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 87,919
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 86,782
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,137
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,517
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,360
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 157
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 205,827
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -568,003
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 214
2. Ostatní fondy (427, 42X) 214
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -574,653
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -574,653
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -535
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 773,830
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 214
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 214
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 773,616
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 772,848
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 222
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 222
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -222
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 313
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 313
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -313
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -535
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709375 TIN: 2020228045
 • Sídlo: SATEX, Pezinská 185, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 27.01.2003
  Ing. Dzhalal Gasymov Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01 27.01.2003
  Javid Gurbanov Repašského 18 Bratislava 841 02 27.01.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Karol Kabaňa 3 320 € (25%) Riazanská 87 Bratislava
  Ing. Dzhalal Gasymov 3 320 € (25%) Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
  Javid Gurbanov 3 320 € (25%) Repašského 18 Bratislava 841 02
  Marina Gasymova 3 320 € (25%) Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2003Nové sidlo:
   Pezinská 185 Vinosady 902 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   činnosť stavbyvedúceho
   činnosť stavebného dozoru
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   výroba olejov a tukov
   výroba nealkoholických nápojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Dzhalal Gasymov Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
   Marina Gasymova Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
   Javid Gurbanov Repašského 18 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Dzhalal Gasymov Klobučnícka 442/4 Bratislava 811 01
   Javid Gurbanov Repašského 18 Bratislava 841 02
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   činnosť stavbyvedúceho
   činnosť stavebného dozoru
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   27.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Javid Gurbanov Gara Garajeva 2a Baku Azerbajdžanská republika dlhodobý pobyt na území SR : Adámiho 445/3 Bratislava 841 05
   26.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   27.04.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   poradenská činnosť v stavebníctve
   činnosť stavbyvedúceho
   činnosť stavebného dozoru
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   10.04.1997Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 03
   09.04.1997Zrušené sidlo:
   Odborárska 8 Bratislava 831 03
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   SATEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Marina Gasymová dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava
   Ing. Džalal Džalilov Gasymov , CSc dlhodobý pobyt na území SR : Pribišova 6/3173 Bratislava