Vytvořte fakturu

SOPEKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Obchodní název SOPEKO
Stav Zničeno
IČO 35709472
TIN 2020218002
DIČ SK2020218002
Datum vytvoření 12 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOPEKO
Kopčianska 8
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 900 €
Zisk -9 018 €
Kapitál 26 595 €
Vlastní kapitál 7 348 €
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 111
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 111
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 111
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -999
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,047
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,047
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,018
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,110
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,091
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,900
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,874
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,438
D. Služby (účtová skupina 51) 870
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 279
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,054
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,054
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,233
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,974
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,592
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,058
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,018
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016
 • IČO :35709472 TIN: 2020218002 DIČ: SK2020218002
 • Sídlo: SOPEKO, Kopčianska 8, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Únor 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.07.2016Zrušené obchodné meno:
   SOPEKO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 8 - 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   04.12.2015Nové sidlo:
   Kopčianska 8 - 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   12.02.1997Nové obchodné meno:
   SOPEKO, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným