Vytvořte fakturu

ANREMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANREMA
IČO 35709499
TIN 2020241300
DIČ SK2020241300
Datum vytvoření 12 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANREMA
Staromlynská 25
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 536 €
Zisk 1 997 €
Kapitál 27 270 €
Vlastní kapitál 4 739 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905245132, +421905245133
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,873
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,873
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,873
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,433
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,606
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,116
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,711
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23,306
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,735
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,566
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,997
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,571
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 200
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,419
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,815
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 289
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,964
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,351
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 24,536
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,536
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,402
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Služby (účtová skupina 51) 3,532
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 9,715
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,916
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,134
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,989
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,177
M. Úrokové náklady (562) 424
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 753
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,177
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,957
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,997
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709499 TIN: 2020241300 DIČ: SK2020241300
 • Sídlo: ANREMA, Staromlynská 25, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Renáta Ronecová Staromlynská 25 Bratislava 821 06 12.02.1997
  Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31 12.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Renáta Ronecová 3 320 € (50%) Staromlynská 25 Bratislava 821 06
  Mária Kadlečovičová 3 320 € (50%) Hlavná 68 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2009Noví spoločníci:
   Renáta Ronecová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Ronecová Staromlynská 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.02.1997
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 12.02.1997
   18.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   19.11.2001Nové sidlo:
   Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   18.11.2001Zrušené sidlo:
   Mierova 21 Bratislava 821 05
   07.09.1999Nové sidlo:
   Mierova 21 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 821 04
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   12.02.1997Nové obchodné meno:
   ANREMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Miklášová Markova 15 Bratislava 851 01
   Renáta Rotmanová Staromlynská 25 Bratislava 821 06
   Mária Kadlečovičová Hlavná 68 Stupava 900 31