Vytvořte fakturu

TECTUM - GEOSYNTHETIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TECTUM - GEOSYNTHETIC
IČO 35709561
TIN 2020265027
DIČ SK2020265027
Datum vytvoření 17 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECTUM - GEOSYNTHETIC
Hrachová 40
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 87 480 €
Zisk -33 982 €
Kapitál 905 614 €
Vlastní kapitál 477 945 €
Kontaktní informace
Email kosto@tecgeo.sk
webové stránky http://www.tecgeo.sk;http://www.tectum-geosynthetic.sk
Telefon(y) +421243427349, +421243427352, +421243427359, +421243427361
Fax(y) 0243427360
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 872,001
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 441,729
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 441,729
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 216,590
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 223,630
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,509
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 428,839
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 128,564
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,564
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 275,205
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 40,155
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,155
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 235,050
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,744
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,044
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,044
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,326
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 702
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,624
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,433
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,433
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 872,001
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 443,964
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 110
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 110
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 466,549
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 630,609
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -164,060
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,982
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,037
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,941
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,941
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 421,017
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 384
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 415,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,348
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,515
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,770
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,079
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,079
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 92,183
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 87,480
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 62,343
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,014
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,097
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 55,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,017
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -11,288
D. Služby (účtová skupina 51) 5,282
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,898
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,111
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,886
4. Sociální náklady (527, 528) 901
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,835
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,097
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,097
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,148
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,617
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,238
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,703
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,701
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,701
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 105
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,595
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,022
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,982
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709561 TIN: 2020265027 DIČ: SK2020265027
 • Sídlo: TECTUM - GEOSYNTHETIC, Hrachová 40, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33 10.01.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kostovský 6 640 € (100%) Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   09.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   31.01.2008Nové predmety činnosti:
   vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb - § 5 ods. 4 z. č. 138/1992 Zb.
   24.12.2004Nové sidlo:
   Hrachová 40 Bratislava 821 05
   23.12.2004Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   11.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   TECTUM - GEOSYNTHETIC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti geotechniky
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Radovan Baslík Pekníkova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09