Vytvořte fakturu

Market Maker Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Obchodní název Market Maker Slovakia
IČO 35709588
Datum vytvoření 17 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Market Maker Slovakia
Františkánska 7
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 3 817 €
Zisk 358 €
Kapitál 3 379 496 €
Vlastní kapitál 3 331 267 €
Kontaktní informace
Email generix@generix.sk
Telefon(y) 0254415312, 0250106011
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,338,823
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,338,193
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 46,304
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 46,304
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,278,039
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,039
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,039
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,357
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,236,643
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,850
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,632
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 630
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 630
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,338,823
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,331,625
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,371
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,371
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,316,618
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,316,618
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,198
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 138
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 138
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,730
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,232
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,232
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 498
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 330
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,817
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,817
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,817
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,421
D. Služby (účtová skupina 51) 881
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,507
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,396
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,936
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 78
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,318
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 358
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015