Vytvořte fakturu

CASALLIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CASALLIA
IČO 35709693
TIN 2020265192
DIČ SK2020265192
Datum vytvoření 17 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASALLIA
Medená 20
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 356 986 €
Zisk 20 107 €
Kapitál 1 468 119 €
Vlastní kapitál 399 616 €
Kontaktní informace
Email casallia@za.psg.sk
Telefon(y) 0243712616, 0243712617, 0244464683, 0244464684, 0415001888, 0415001889, 0415008014, 0415008015, 0415
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,620,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 87,402
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 22,000
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 22,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 40,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,664
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,323
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,415
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 25,000
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 25,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,532,212
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,141,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,141,141
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 342,175
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 341,153
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 341,153
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,022
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,885
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,119
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,766
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,215
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,215
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,620,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 299,388
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 200,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,252
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,252
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 68,390
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,390
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,107
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,321,764
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 360,061
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 61
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 360,000
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 669,216
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 238,756
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,756
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343,773
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,017
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,739
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,879
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 288,987
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -323
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) -323
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,270,106
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,356,986
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,272,930
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 82,963
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,093
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,274,671
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,533,494
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,779
D. Služby (účtová skupina 51) 389,931
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 246,931
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 172,374
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,945
4. Sociální náklady (527, 528) 13,612
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,069
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,328
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,328
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,112
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,027
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,315
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 364,689
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,564
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,563
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,775
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,697
2. Ostatní náklady (562A) 19,697
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19,106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,972
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55,211
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,104
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,997
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,997
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709693 TIN: 2020265192 DIČ: SK2020265192
 • Sídlo: CASALLIA, Medená 20, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07 17.02.1997
  Ing. Peter Černay, CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01 17.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Jozef Matejička 3 320 € (50%) Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07
  Ing. Peter Černay, CSc. 3 320 € (50%) Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.08.2012Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07
   23.09.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   10.11.2003Nové predmety činnosti:
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 3081/20 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Peter Černay , CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   09.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černay , CSc. Magurská 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   19.03.1999Nové obchodné meno:
   CASALLIA, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a podtriedy T1
   18.03.1999Zrušené obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, s.r.o.
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Jaskový rad 1933/55 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava 851 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   EXPOS CASALLIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   verejné stravovanie - reštaurácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černay , CSc. Belinského 15 Bratislava 851 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Černay , CSc. Magurská 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Jozef Matejička Gaštanová 20 Žilina 010 01