Vytvořte fakturu

BSK Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Obchodní název BSK Invest
IČO 35709707
TIN 2020209257
DIČ SK2020209257
Datum vytvoření 18 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSK Invest
Štverníky 662
90613
Brezová pod Bradlom
Financial information
Prodej a příjem 162 063 €
Zisk 55 310 €
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,974,716
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,867,129
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,867,129
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 322,128
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,545,001
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 89,646
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,454
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,454
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,454
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,192
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87,187
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,941
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 798
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 17,143
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,974,716
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,977
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,972
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,972
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,310
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,897,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,175,283
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,175,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 283
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 721,256
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 704,040
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 704,040
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,216
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 22,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 22,000
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 162,064
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 162,063
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 162,063
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,825
D. Služby (účtová skupina 51) 19,046
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,794
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,794
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,985
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 98,238
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,017
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,502
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,437
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 18,437
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,065
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,502
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,736
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,426
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,426
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,310
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016
 • IČO :35709707 TIN: 2020209257 DIČ: SK2020209257
 • Sídlo: BSK Invest, Štverníky 662, 90613, Brezová pod Bradlom
 • Datum vytvoření: 18 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tony Beeuwsaert Dr. Adriaensstraat 16 Zedelgem 8210 Belgické kráľovstvo 07.05.2015
  Philippe Langsweirt Laagstraat 47 Koolskamp 8851 Belgické kráľovstvo 07.05.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SLOVIMETAL, NV 6 640 € (100%) Ingelmunster 8770 Belgické kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2016Nové sidlo:
   Štverníky 662 Brezová pod Bradlom 906 13
   07.05.2015Nové obchodné meno:
   BSK Invest s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Tony Beeuwsaert Dr. Adriaensstraat 16 Zedelgem 8210 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.05.2015
   Philippe Langsweirt Laagstraat 47 Koolskamp 8851 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 07.05.2015
   12.02.2015Noví spoločníci:
   SLOVIMETAL, NV Gentstraat 10 Ingelmunster 8770 Belgické kráľovstvo
   23.08.2014Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   18.02.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ