Vytvořte fakturu

SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT
IČO 35709766
TIN 2020227440
DIČ SK2020227440
Datum vytvoření 12 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT
Junácka 6
83280
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 207 746 €
Zisk 3 117 €
Kapitál 152 211 €
Vlastní kapitál -65 510 €
Kontaktní informace
Email svf@svf.sk
Telefon(y) 0249249635, 0249249212, 0249249213, 0249249214, 0249249284, 0249249285
Fax(y) 0249249566
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,645
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,645
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,187
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 136
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,741
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,626
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,316
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 61,832
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -62,392
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -72,480
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,117
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 124,224
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 277
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 122,942
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,177
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,010
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 981
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 77,774
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 989
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 207,746
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 207,918
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -195
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 203,412
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,698
C. Služby (účtová skupina 51) 143,216
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,870
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 96
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,484
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,334
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,027
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 183
XI. Kurzové zisky (663) 183
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 415
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 331
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -232
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,102
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 985
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,117
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709766 TIN: 2020227440 DIČ: SK2020227440
 • Sídlo: SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT, Junácka 6, 83280, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tomáš Singer Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 20.04.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Slovenská federácia volejbalu, 13 280 € (100%) Bratislava 832 80
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Singer Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.04.2005
   05.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Kažimír Parkové nábrežie 15 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   18.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Kažimír Parkové nábrežie 15 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   17.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 06.09.2001
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.1997
   28.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 06.09.2001
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.02.1997
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03
   19.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jánoška Guothova 19 Bratislava 831 01
   28.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Halanda Bošániho 11 Bratislava 841 01
   27.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Bician Komárnická 22 Bratislava 821 03
   10.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ivan Majerčák Červeňova 21 Nitra 949 01
   09.10.1998Nové obchodné meno:
   SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Slovenská federácia volejbalu, IČO: 00 688 819 Junácka 6 Bratislava 832 80
   08.10.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK VOLLEYMANAGMENT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská federácia volejbalu, IČO: 00 688 819 Junácka 6 Bratislava 832 80
   30.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Bician Komárnická 22 Bratislava 821 03
   29.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Dubovec Farského 22 Bratislava 851 01
   12.02.1997Nové obchodné meno:
   SLOVAK VOLLEYMANAGMENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Junácka 6 Bratislava 832 80
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov, rozhodcov, organizovanie tel. kurzov a činnosť športových inštruktorov volejbalu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
   usporiadavanie športových podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Slovenská federácia volejbalu, IČO: 00 688 819 Junácka 6 Bratislava 832 80
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miloš Dubovec Farského 22 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Jánoška Guothova 19 Bratislava 831 01
   Mgr. Dušan Mešár Kunerádska 21 Bratislava 841 03