Vytvořte fakturu

M-TRAVEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Obchodní název M-TRAVEL
IČO 35709847
TIN 2020265181
DIČ SK2020265181
Datum vytvoření 19 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M-TRAVEL
Bárdošova 33
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 306 480 €
Zisk 6 037 €
Kapitál 181 243 €
Vlastní kapitál 57 786 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255423649, +421255423650, +421255641700
Fax(y) 0255423649, 0255423650
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 181,367
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 80,415
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 80,415
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 80,415
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,037
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 59,536
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 59,530
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,530
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,501
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,491
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28,010
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,915
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 181,367
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,522
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 108,326
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -55,812
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,559
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -110,371
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,037
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,845
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,378
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,378
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 106,083
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,406
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,406
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,906
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,139
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,294
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 648
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 648
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,736
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 300,324
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 306,480
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,410
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 297,915
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,155
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 298,862
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,249
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,777
D. Služby (účtová skupina 51) 234,146
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,458
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,302
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,388
4. Sociální náklady (527, 528) 1,768
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 532
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,700
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,618
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,153
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 667
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 633
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -621
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,997
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,037
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016