Vytvořte fakturu

M-TRAVEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M-TRAVEL
IČO 35709847
TIN 2020265181
DIČ SK2020265181
Datum vytvoření 19 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M-TRAVEL
Záhradnícka 72
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 258 573 €
Zisk 1 700 €
Kapitál 181 243 €
Vlastní kapitál 57 786 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255423649, +421255423650, +421255641700
Fax(y) 0255423649, 0255423650
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 176,565
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 80,416
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 80,416
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 80,416
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,840
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 65,330
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 65,074
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,074
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 256
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,510
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,296
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,214
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,309
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,309
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,565
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,486
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 108,326
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -57,511
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,860
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -110,371
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,700
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,079
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,395
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,395
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,145
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,847
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,847
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 82,434
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,059
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,308
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,497
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 803
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 803
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,736
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 255,880
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 258,573
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,329
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 252,551
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,693
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 255,025
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,819
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,166
D. Služby (účtová skupina 51) 185,161
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,953
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,929
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,491
4. Sociální náklady (527, 528) 1,533
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 684
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,042
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,042
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 534
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,666
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,548
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,734
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 890
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 105
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 785
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -888
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,660
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,700
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015