Vytvořte fakturu

C M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název C M
IČO 35709855
TIN 2021370901
Datum vytvoření 13 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C M
Tomášikova 30
82369
Bratislava
Financial information
Zisk -601 €
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 76
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 76
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -995
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,032
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 368
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 7,400
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 601
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,071
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 104
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 104
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 967
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 487
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16
D. Služby (účtová skupina 51) 26
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -42
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -121
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -601
Date of updating data: 25.10.2016