Vytvořte fakturu

TAVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TAVIS
IČO 35709901
TIN 2021395816
DIČ SK2021395816
Datum vytvoření 20 Únor 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TAVIS
Jadrová 3226/5
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 507 655 €
Zisk -303 565 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,641,465
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,749,568
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,749,568
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,749,568
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 891,897
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 464,002
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 436,106
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,106
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,896
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 427,895
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,320
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 426,575
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641,465
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,471,805
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,742,475
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,742,475
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -299
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,051,661
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,051,960
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -303,565
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,169,660
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 541
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 541
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,168,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,126,567
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,126,567
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 889
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 444
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,705
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,292
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 222
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 222
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 518,867
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 507,655
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 379,544
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 128,111
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 851,550
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,852
D. Služby (účtová skupina 51) 203,984
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,655
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,460
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,173
4. Sociální náklady (527, 528) 22
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 30
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 367,702
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 239,327
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -343,895
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,708
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,212
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,212
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11,212
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 418
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 418
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,794
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -333,101
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -29,536
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -32,418
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -303,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35709901 TIN: 2021395816 DIČ: SK2021395816
 • Sídlo: TAVIS, Jadrová 3226/5, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Branislav Gábriš predseda Jadrová 3226/5 Bratislava 10.11.2000
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.04.2004Nové obchodné meno:
   TAVIS, a.s.
   Nové sidlo:
   Jadrová 3226/5 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   automatizované spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovnie dát
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.04.2004Zrušené obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   05.04.2002Nové obchodné meno:
   HUTOS, a.s.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   factoring a forfaiting
   realitné činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel
   finančný leasing
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.04.2002Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Gábriš - predseda Jadrová 3226/5 Bratislava
   Ing. Július Pribylinec - člen Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   09.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava
   21.04.2000Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - člen Bzovická 22 Bratislava
   20.04.2000Zrušené sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s. v skratke HUTOS, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Pribylinec - predseda predstavenstva Ľubovnianska 3195/2 Bratislava
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   20.02.1997Nové obchodné meno:
   Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s.
   Nové sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Michal Čulák , CSc. - predseda Bzovická 22 Bratislava
   Milan Srník - člen Molecova 10/3 Bratislava
   Doc. Ing. Milan Vaigl , CSc. - člen Krajňakova 7 Bratislava