Vytvořte fakturu

KALUMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KALUMA
IČO 35710004
TIN 2020227539
DIČ SK2020227539
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KALUMA
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 739 €
Zisk -4 118 €
Vlastní kapitál 895 €
Kontaktní informace
Email kaluma@mkvideo.sk
Telefon(y) 0244456497
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,046
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,046
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,052
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 720
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 720
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 994
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 955
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,046
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,105
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,290
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,273
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,563
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,118
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,151
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,106
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 150
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 150
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 956
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,045
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,023
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,739
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,739
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,739
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,582
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,100
D. Služby (účtová skupina 51) 3,193
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,169
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,346
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 823
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 120
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,843
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 446
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 315
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 315
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -315
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,158
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015