Vytvořte fakturu

B.R.M. Tax - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název B.R.M. Tax
IČO 35710012
TIN 2020200666
DIČ SK2020200666
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo B.R.M. Tax
Ľubietovská 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 723 €
Zisk 17 349 €
Kapitál 67 550 €
Vlastní kapitál -195 611 €
Kontaktní informace
Email mach@brmgroup.sk
Telefon(y) 0268202311
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 39,043
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,449
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,667
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,879
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,879
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,165
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,623
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,782
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,637
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,145
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 594
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 594
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,043
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -178,262
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 332
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -195,943
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -195,943
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,349
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,305
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 217,305
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 93,136
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,136
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 123,209
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 71,723
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 71,723
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 71,723
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,307
D. Služby (účtová skupina 51) 16,843
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,464
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,416
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,880
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,110
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,110
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,107
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,309
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,349
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015