Vytvořte fakturu

ČSOB Factoring - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název ČSOB Factoring
Stav Zničeno
IČO 35710063
TIN 2020265137
DIČ SK2020265137
Datum vytvoření 24 Únor 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ČSOB Factoring
nám. SNP 29
81563
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 463 342 €
Zisk 230 613 €
Kapitál 47 565 343 €
Vlastní kapitál 3 901 925 €
Kontaktní informace
Email obchod@csobfactoring.sk
Telefon(y) 0233002592, 0233002593, 0233002594, 0243415586, 0243415590, 0243415591, 0243630221, 0243637001, 0243
Fax(y) 0243415590
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,251,072
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 88,462
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 88,207
2. Software (013) - /073, 091A/ 88,207
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 255
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 255
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,097,364
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,556
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,556
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,323,609
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,323,609
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 43,579,342
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 43,570,002
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,570,002
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,340
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,182,857
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,182,857
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 65,246
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 65,246
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,251,072
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,595,018
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 995,817
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 995,817
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 199,164
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 199,164
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,169,424
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,315,224
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -145,800
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,613
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,656,054
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,223
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,223
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,391,730
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,391,704
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,000,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,391,704
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 49,679
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,679
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,212,422
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,396,629
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,463,342
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 723
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 758,308
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 704,311
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,613,043
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,920
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 755
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 34,667
D. Služby (účtová skupina 51) 510,062
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 480
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 351
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 127
4. Sociální náklady (527, 528) 2
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,488
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,519
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,519
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 660,031
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388,121
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -149,701
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 211,627
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,066,598
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 638,566
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 245
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 638,321
XII. Kurzové zisky (663) 422,565
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5,467
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 623,216
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 287,065
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 287,065
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 307,680
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 28,471
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 443,382
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 293,681
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 63,068
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 222,704
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -159,636
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 230,613
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • IČO :35710063 TIN: 2020265137 DIČ: SK2020265137
 • Sídlo: ČSOB Factoring, nám. SNP 29, 81563, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Únor 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ČSOB Factoring a.s.
   Zrušené sidlo:
   nám. SNP 29 Bratislava 815 63
   11.12.2010Nové sidlo:
   nám. SNP 29 Bratislava 815 63
   08.08.2006Nové obchodné meno:
   ČSOB Factoring a.s.
   24.02.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť