Vytvořte fakturu

A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO
IČO 35710110
TIN 2020203262
DIČ SK2020203262
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO
Myslenická, Griňava 93
90203
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 275 581 €
Zisk 3 541 €
Kapitál 127 382 €
Vlastní kapitál 12 279 €
Kontaktní informace
Email avauto@nextra.sk
Telefon(y) 0336423234, 0255569731, 0336423310, 0336423311
Fax(y) 0336423311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,930
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,930
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,930
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,675
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,070
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 762
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,392
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 136,605
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,751
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,906
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,541
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,854
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 120,254
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,900
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,557
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,490
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 96,307
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 275,581
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 219,833
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 55,733
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 270,282
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 184,177
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 50,128
C. Služby (účtová skupina 51) 4,399
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,219
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 611
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,614
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,299
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,862
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 681
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 681
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -680
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,619
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,078
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710110 TIN: 2020203262 DIČ: SK2020203262
 • Sídlo: A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO, Myslenická, Griňava 93, 90203, Pezinok
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Velický Komenského 13 Pezinok 902 01 21.02.1997
  Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02 21.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Velický 3 320 € (50%) Komenského 13 Pezinok 902 01
  Róbert Áč 3 320 € (50%) Partizánska 51 Modra 900 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.2011Noví spoločníci:
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Komenského 13 Pezinok 902 01
   19.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   16.04.2004Nové obchodné meno:
   A.V. AUTOPRÍSLUŠENSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Myslenická, Griňava 93 Pezinok 902 03
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Velický Komenského 13 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02 Vznik funkcie: 21.02.1997
   15.04.2004Zrušené obchodné meno:
   A.V. AUTOPRISLUŠENSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Myslenická 19 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   20.01.2000Noví spoločníci:
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   19.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   A.V. AUTOPRISLUŠENSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Myslenická 19 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, a na účely jeho predaja iným prevádzkovteľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Áč Partizánska 51 Modra 900 02
   Juraj Velický Pri kríži 36 Bratislava 841 02