Vytvořte fakturu

CKSK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CKSK
IČO 35710136
TIN 2020227429
Datum vytvoření 24 Únor 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CKSK
Boženy Němcovej 15
81104
Bratislava
Financial information
Zisk -1 023 €
Kapitál 534 107 €
Vlastní kapitál 26 871 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 533,271
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 468,632
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 468,632
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 468,632
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,639
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 63,928
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,068
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,068
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 860
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 711
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 700
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 533,271
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,103
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,800
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -36,632
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,632
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,023
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 511,168
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 509,443
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 350
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 509,093
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,725
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,023
D. Služby (účtová skupina 51) 1,023
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,023
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,023
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,023
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,023
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256059.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710136 TIN: 2020227429
 • Sídlo: CKSK, Boženy Němcovej 15, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Karol Kovár predseda Tabaková 5 Bratislava 811 07 01.04.2010
  JUDr. Peter Bolerázsky člen Kutuzovova 4 Bratislava 831 03 01.04.2010
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2010Nové sidlo:
   Boženy Němcovej 15 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Karol Kovár - predseda predstavenstva Tabaková 5 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.04.2010
   JUDr. Peter Bolerázsky - člen predstavenstva Kutuzovova 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.04.2010
   14.04.2010Zrušené sidlo:
   Klincová 37/B Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Milan Markovič - člen Zimná 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 04.08.2009
   JUDr. Tomáš Plank - člen Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 04.08.2009
   Mgr. Jela Kersenbaum - predseda predstavenstva Juchgasse 36/2/18 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 04.08.2009
   11.08.2009Nové sidlo:
   Klincová 37/B Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Milan Markovič - člen Zimná 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 04.08.2009
   JUDr. Tomáš Plank - člen Potočná 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 04.08.2009
   Mgr. Jela Kersenbaum - predseda predstavenstva Juchgasse 36/2/18 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 04.08.2009
   10.08.2009Zrušené sidlo:
   Levočská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Javorková - člen Školská 17 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 07.05.2009
   Vladimír Prikler - člen Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.05.2009
   Ing. Ján Šípoš - predseda-generálny riaditeľ Žilinská 41/A Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   26.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Helena Javorková - člen Školská 17 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 07.05.2009
   Vladimír Prikler - člen Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.05.2009
   Ing. Ján Šípoš - predseda-generálny riaditeľ Žilinská 41/A Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 07.05.2009
   25.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Javorková - člen Školská 17 Slovenský Grob 900 26
   JUDr. Milan Markovič - člen Furdekova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Ján Šípoš - predseda - generálny riaditeľ Vodárenská 4607/96 Piešťany 921 01
   07.06.2004Nové sidlo:
   Levočská 1 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šípoš - predseda - generálny riaditeľ Vodárenská 4607/96 Piešťany 921 01
   06.06.2004Zrušené sidlo:
   Nobelova 4 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šipoš - predseda - generálny riaditeľ Vodárenská 4607/96 Piešťany 921 01
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Markovič - člen Furdekova 19 Bratislava 851 04
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ing. Marián Pitoniak - člen Červeňákova 3 Bratislava 841 01
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   24.02.1997Nové obchodné meno:
   CKSK, a.s.
   Nové sidlo:
   Nobelova 4 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Helena Javorková - člen Školská 17 Slovenský Grob 900 26
   RNDr. Ing. Marián Pitoniak - člen Červeňákova 3 Bratislava 841 01
   Ing. Ján Šipoš - predseda - generálny riaditeľ Vodárenská 4607/96 Piešťany 921 01