Vytvořte fakturu

Business Valuation Institute - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Business Valuation Institute
IČO 35710268
TIN 2020994514
Datum vytvoření 25 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Business Valuation Institute
Irkutská 16/A
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 634 €
Zisk 1 546 €
Kapitál 29 336 €
Vlastní kapitál 7 686 €
Kontaktní informace
Email bvi@bvi.sk
Telefon(y) 0907936386
Mobile(y) 0905545422, 0907936386
Fax(y) 0262528213
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,501
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,490
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,490
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,115
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,375
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,501
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,233
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 383
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,934
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,551
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,113
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 75
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 75
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 638
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 638
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 24,400
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 155
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,634
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,634
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,634
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,241
D. Služby (účtová skupina 51) 20,370
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 716
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,264
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 210
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -209
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,184
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 638
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 638
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015