Vytvořte fakturu

FKW TREND - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FKW TREND
IČO 35710276
TIN 2020217661
Datum vytvoření 19 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FKW TREND
Na Hriadkach 51
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 181 €
Zisk 33 705 €
Kapitál 467 972 €
Vlastní kapitál -232 997 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264775400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 511,225
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 431,521
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 431,521
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 431,521
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,704
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,923
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,923
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,781
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 78
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 76,703
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 511,225
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -199,292
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 365,133
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 365,133
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 174,704
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -772,834
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 654,569
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,427,403
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,705
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 710,517
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 700,969
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 700,969
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,548
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 48,181
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,181
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,871
D. Služby (účtová skupina 51) 4,621
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 104
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,310
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,621
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,253
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,548
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,548
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,705
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4301637.tif
Date of updating data: 25.06.2015