Vytvořte fakturu

AL-KO KOBER SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.09.2016
Basic information
Obchodní název AL-KO KOBER SLOVAKIA
IČO 35710284
TIN 2020241146
DIČ SK2020241146
Datum vytvoření 17 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AL-KO KOBER SLOVAKIA
Horný Dvor 2/1514
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 3 850 208 €
Zisk 57 240 €
Kapitál 3 398 509 €
Vlastní kapitál 3 176 992 €
Kontaktní informace
Email info@al-ko.sk
Telefon(y) 0243412642, 0245994112
Fax(y) 0245648117
Date of updating data: 07.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,949,703
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 573,687
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 573,687
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 479,186
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,984
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,371,558
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 924,539
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 151
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 924,388
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,137,956
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,016
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,739
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,277
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,016,312
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,621
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 3,691
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,316
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 309,063
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,767
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 307,296
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,458
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,458
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,949,703
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,785,096
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,879
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,879
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,505,897
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,505,897
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,240
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 164,607
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,956
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,419
12. Odložený daňový závazek (481A) 28,537
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 85,607
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,379
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,379
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,062
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,982
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,959
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,225
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 47,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,339
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 41,705
Date of updating data: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,785,785
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,850,208
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,761,702
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 64,423
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,826,406
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,869,601
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,892
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -6,367
D. Služby (účtová skupina 51) 499,633
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 311,121
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 205,058
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 21,376
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 77,506
4. Sociální náklady (527, 528) 7,181
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,820
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,162
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,162
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,544
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,802
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 380,026
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,769
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,811
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 9,783
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 47,958
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,330
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 145
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 145
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,862
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,323
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 49,439
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,241
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,001
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,626
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,375
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,240
Date of updating data: 07.09.2016
Date of updating data: 07.09.2016
 • IČO :35710284 TIN: 2020241146 DIČ: SK2020241146
 • Sídlo: AL-KO KOBER SLOVAKIA, Horný Dvor 2/1514, 90027, Bernolákovo
 • Datum vytvoření: 17 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marcin Liszynski Sadowa 22 Rosnowo 62-052 Poľská republika 02.09.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  AL - KO KOBER, spol. s r.o. 199 164 € (100%) Vizovice Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Marcin Liszynski Sadowa 22 Rosnowo 62-052 Poľská republika Vznik funkcie: 02.09.2016
   28.10.2004Noví spoločníci:
   AL - KO KOBER, spol. s r.o. Zlínska 537 Vizovice Česká republika
   25.10.2004Nové sidlo:
   Horný Dvor 2/1514 Bernolákovo 900 27
   17.02.1997Nové obchodné meno:
   AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ