Vytvořte fakturu

MAX'S PHOTO FACTORY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název MAX'S PHOTO FACTORY
IČO 35710306
TIN 2020265940
Datum vytvoření 17 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAX'S PHOTO FACTORY
Radlinského 10
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 468 €
Zisk -865 €
Kapitál 5 144 €
Vlastní kapitál 3 328 €
Kontaktní informace
Email maxphoto@maxphoto.sk
Telefon(y) 0908078173, 09077491
Mobile(y) 09077491
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,265
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,265
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 624
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 624
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 624
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,641
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,361
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 280
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,265
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,478
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 231
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 231
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,527
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,555
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,082
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -865
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 109
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 109
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 678
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,468
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,468
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,468
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,787
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,966
D. Služby (účtová skupina 51) 15,643
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,814
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,336
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 470
4. Sociální náklady (527, 528) 8
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 157
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 207
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -319
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,859
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 66
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -66
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -385
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -865
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015