Vytvořte fakturu

BPS Consult - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BPS Consult
IČO 35710381
TIN 2020209334
DIČ SK2020209334
Datum vytvoření 26 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BPS Consult
Hradná 3
94501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 438 €
Zisk -1 347 €
Kapitál 111 786 €
Vlastní kapitál -39 242 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0357731283
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 96,801
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 96,801
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,096
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -129
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,225
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 100,897
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,078
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 786
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,347
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,819
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 90,928
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,891
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,327
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,438
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,438
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,747
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,095
C. Služby (účtová skupina 51) 6,276
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 274
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,610
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 492
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -309
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,067
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 79
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 79
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -78
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -387
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015