Vytvořte fakturu

MEBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Obchodní název MEBA
IČO 35710411
TIN 2020267128
DIČ SK2020267128
Datum vytvoření 26 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEBA
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 867 582 €
Zisk 83 625 €
Kapitál 65 354 €
Vlastní kapitál 24 964 €
Kontaktní informace
Email hotel@hotelprim.sk
webové stránky http://www.hotelprim.sk
Telefon(y) +421244259424, +421244253124, +421249224320
Mobile(y) +421903702170
Fax(y) 0244253124
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 180,363
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 179,327
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 310
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 310
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 101,997
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 101,997
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,997
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,020
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,861
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72,159
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,036
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 168
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 868
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 180,363
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,625
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 26,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,625
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,661
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,488
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,997
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,997
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,372
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,963
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,703
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 453
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,173
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,173
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 77
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 77
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 867,677
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 867,582
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,955
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 855,149
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 478
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 757,779
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,613
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,107
D. Služby (účtová skupina 51) 371,131
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 331,369
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 234,133
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 81,159
4. Sociální náklady (527, 528) 16,077
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,161
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 391
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,007
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,803
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 455,253
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 89
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,833
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,833
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,737
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,066
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,441
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,441
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 83,625
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016