Vytvořte fakturu

GALENOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.10.2015
Basic information
Obchodní název GALENOS
IČO 35710446
TIN 2020209653
DIČ SK2020209653
Datum vytvoření 20 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALENOS
Zámocká 10
81101
Bratislava
Financial information
Zisk -1 095 €
Kapitál 285 €
Vlastní kapitál 285 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903650978
Mobile(y) +421903650978, +421911919902, 0903650978
Date of updating data: 09.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 152
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 152
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -808
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,684
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,684
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,095
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134
D. Služby (účtová skupina 51) 134
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -134
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -134
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -135
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,095
Date of updating data: 09.10.2015
Date of updating data: 09.10.2015