Vytvořte fakturu

LIU a GUO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Obchodní název LIU a GUO
IČO 35710462
TIN 2021003820
DIČ SK2021003820
Datum vytvoření 19 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIU a GUO
Pri Dynamitke 3
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 368 178 €
Zisk 2 753 €
Kapitál 57 539 €
Vlastní kapitál 56 869 €
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 69,267
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,267
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 62,651
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,651
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,197
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,197
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 419
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 268
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 151
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,267
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,709
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 909
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 909
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 44,408
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,408
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,753
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,558
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 358
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 220
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 138
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,200
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 368,178
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 368,178
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 368,178
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,268
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 313,569
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,098
D. Služby (účtová skupina 51) 16,093
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,888
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 25,582
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,306
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 620
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,910
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,418
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -183
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,727
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 974
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 974
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,753
Date of updating data: 02.12.2016
Date of updating data: 02.12.2016
 • IČO :35710462 TIN: 2021003820 DIČ: SK2021003820
 • Sídlo: LIU a GUO, Pri Dynamitke 3, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jianrong Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 08.10.2009
  Wei Guo Šamorín 931 01 28.09.2009
  Yongqiang Guo Šamorín 931 01 01.02.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Wei Guo 3 818 € (50%) Šamorín 931 01
  Yongqiang Guo 3 818 € (50%) Šamorín 931 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2016Nové sidlo:
   Pri Dynamitke 3 Bratislava 831 03
   19.02.2011Noví spoločníci:
   Yongqiang Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Yongqiang Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.02.2011
   08.10.2009Noví spoločníci:
   Wei Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jianrong Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01
   Wei Guo Krížna 1977/33A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 28.09.2009
   30.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   19.02.1997Nové obchodné meno:
   LIU a GUO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti v maloobchode a veľkoobchode
   sprostredkovanie obchodu a služieb