Vytvořte fakturu

TATRA TRADING INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Obchodní název TATRA TRADING INTERNATIONAL
IČO 35710501
TIN 2021392593
DIČ SK2021392593
Datum vytvoření 20 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA TRADING INTERNATIONAL
Šrobárova 2678/31
05801
Poprad
Financial information
Prodej a příjem 103 414 €
Zisk -127 937 €
Kapitál 1 306 181 €
Vlastní kapitál 899 619 €
Kontaktní informace
Email recepcia@hotelhorizont.sk
Telefon(y) 0524467881
Fax(y) 0524467287
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,501,962
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,501,962
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 877,990
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,734
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 802,378
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,379,952
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 771,682
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 855,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 855,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,057,444
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,012,825
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -127,937
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,608,270
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,081,273
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 526,993
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 454,689
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,510
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,794
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 103,414
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,256
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 90,608
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 334
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,216
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 210,808
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 278
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,405
C. Služby (účtová skupina 51) 36,963
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,324
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,639
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 84,774
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,696
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,729
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -107,394
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,552
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 670
X. Úrokové výnosy (662) 52
XI. Kurzové zisky (663) 618
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 20,243
M. Úrokové náklady (562) 2,326
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14,209
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,708
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -19,573
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -126,967
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 970
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -127,937
Date of updating data: 05.10.2015
Date of updating data: 05.10.2015