Vytvořte fakturu

INTERCONSULT SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERCONSULT SLOVAKIA
IČO 35710519
TIN 2020241113
DIČ SK2020241113
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCONSULT SLOVAKIA
Súľovská 7
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 621 €
Zisk -5 397 €
Kapitál 55 213 €
Vlastní kapitál 51 003 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243637945, 0255568812, 55568812
Fax(y) 0255568812
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,544
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,544
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,544
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,964
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,723
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 685
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,064
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 49,508
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,606
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 43,699
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,397
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,902
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 239
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,218
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,037
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,183
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 445
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,621
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,061
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,560
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,517
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,719
C. Služby (účtová skupina 51) 7,668
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,324
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 478
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 759
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -25
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,594
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,896
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 30,674
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 149
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 149
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -145
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,041
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,356
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,397
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710519 TIN: 2020241113 DIČ: SK2020241113
 • Sídlo: INTERCONSULT SLOVAKIA, Súľovská 7, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marcela Lunterová Súľovská 7 Bratislava 821 05 10.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marcela Lunterová 4 747 € (71.5%) Súľovská 7 Bratislava 821 05
  Ing. Ján Lunter 1 893 € (28.5%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Lunterová Súľovská 7 Bratislava 821 05
   09.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   08.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Lunter Korytnická 4 Bratislava
   09.06.1999Nové sidlo:
   Súľovská 7 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Lunter Korytnická 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lunter Korytnická 4 Bratislava
   08.06.1999Zrušené sidlo:
   Telocvičná 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   26.08.1997Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   INTERCONSULT SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Telocvičná 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   automatizované spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Žiaková Torbucká 1 Bratislava 811 02
   Ing. Marcela Lunterová Korytnická 4 Bratislava 821 07