Vytvořte fakturu

AGRO GAJARY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGRO GAJARY
IČO 35710543
TIN 2020206694
DIČ SK2020206694
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGRO GAJARY
Gajary 119
90061
Gajary
Financial information
Prodej a příjem 421 525 €
Zisk 71 315 €
Kapitál 755 389 €
Vlastní kapitál 267 240 €
Kontaktní informace
Email agro.gajary@gmail.com
Mobile(y) +421905302616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,104,729
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 890,601
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 890,601
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 586,936
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 56,519
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 247,146
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 210,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 140,356
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,625
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,741
3. Výrobky (123) - /194/ 108,990
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 776
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 697
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60,367
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,488
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,488
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,879
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,476
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,760
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,716
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,153
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,104,729
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 328,757
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 348
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 250,123
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 250,123
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,315
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 775,972
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 127
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 127
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 772,329
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,585
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,585
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 701,251
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,459
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,241
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 793
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,516
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 360,862
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 421,525
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 199,800
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 60,666
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 45,944
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,115
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,053
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 102,887
D. Služby (účtová skupina 51) 87,782
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 72,625
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,475
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,768
4. Sociální náklady (527, 528) 1,382
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,431
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,356
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,356
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 111
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,861
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,472
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,797
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 676
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 676
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -673
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,799
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,484
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,484
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,315
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710543 TIN: 2020206694 DIČ: SK2020206694
 • Sídlo: AGRO GAJARY, Gajary 119, 90061, Gajary
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 11.04.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jürgen Feigl 6 971 € (100%) Schönkirchen Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.02.2006Nové predmety činnosti:
   poriadanie kultúrnych a športových akcií
   zemné práce
   nakladanie s odpadmi okrem nebezpečných odpadov
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami
   ubytovacie služby bez poskytovanie stravy
   prevádzkovanie a prenájom závlahových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 127 Gajary 900 61 Vznik funkcie: 11.04.2003
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   05.05.2003Noví spoločníci:
   Jürgen Feigl Uneter Hauptstr. 14 Schönkirchen Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Bukovská 1036 Gajary Vznik funkcie: 11.04.2003
   04.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   25.04.2003Nové sidlo:
   119 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   prenájom strojov a mechanizmov
   čistenie ovocia a zeleniny
   balenie ovocia a zeleniny
   výskum trhu
   reklamné činnosti
   sprostredkovanie obchodu
   24.04.2003Zrušené sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   15.03.2000Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary 900 61 Skončenie funkcie: 11.04.2003
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   AGRO GAJARY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Studený Športová 750 Gajary
   31.03.1998Zrušené obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   TOLO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
   Noví spoločníci:
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Bukovský Ul. 1. mája 1036 Gajary 900 61
   Ing. Jozef Sivák 544 Plavecký Štvrtok 900 68