Vytvořte fakturu

HAPPY END - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HAPPY END
IČO 35710578
TIN 2020203306
DIČ SK2020203306
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HAPPY END
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 176 239 €
Zisk 556 €
Kapitál 131 987 €
Vlastní kapitál 13 301 €
Kontaktní informace
Email happyend@happyend.sk
webové stránky http://www.happyend.sk
Telefon(y) +421336412742
Mobile(y) +421911874492
Fax(y) 0336412237
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 142,886
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,013
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,013
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,013
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 136,079
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 98,872
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 98,872
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,387
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,387
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,387
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,820
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,450
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,370
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 794
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 142,886
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,857
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,330
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,330
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 556
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 129,029
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 394
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 182
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 212
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 128,635
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,943
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,943
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,170
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 992
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 656
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 176,239
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 176,239
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,560
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 97,261
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,261
D. Služby (účtová skupina 51) 33,572
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,075
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,584
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,403
4. Sociální náklady (527, 528) 1,088
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 822
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,527
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,527
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,679
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,145
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,163
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 323
2. Ostatní náklady (562A) 323
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,840
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,163
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,516
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 556
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710578 TIN: 2020203306 DIČ: SK2020203306
 • Sídlo: HAPPY END, Bratislavská 83, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01 21.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Čulík 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   08.07.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadom (mimo nebezpečného)
   zhotovovanie ľahkých kovových konštrukcií
   požičovňa športových potrieb
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Čulík Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   HAPPY END spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   14.08.1997Zrušené obchodné meno:
   ARTLUX spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Banícka 6 Pezinok 902 01
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   ARTLUX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 6 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01
   Ing. Jaroslav Čulík Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čulík Hviezdoslavova 45 Senec 903 01
   Anton Baláž Banícka 16 Pezinok 902 01