Vytvořte fakturu

J N C - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J N C
IČO 35710586
TIN 2020973614
DIČ SK2020973614
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J N C
Koncová 29
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 396 €
Zisk -4 617 €
Kapitál 49 899 €
Vlastní kapitál -956 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,126
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,126
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,126
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,702
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,467
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 145
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,090
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 26,828
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,573
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,259
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,617
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,401
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 32,401
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,076
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,396
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,396
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 51,974
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,902
C. Služby (účtová skupina 51) 38,285
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,367
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,578
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,209
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,657
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,617
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710586 TIN: 2020973614 DIČ: SK2020973614
 • Sídlo: J N C, Koncová 29, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07 21.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Nemšovský 3 319 € (50%) Koncová 29 Bratislava 831 07
  Ružena Nemšovská 3 319 € (50%) Koncová 29 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava 831 07
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava 831 07
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   J N C , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koncová 29 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľska činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava 831 07
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Nemšovský Koncová 29 Bratislava 831 07