Vytvořte fakturu

ADRES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADRES
IČO 35710624
TIN 2020228056
DIČ SK2020228056
Datum vytvoření 24 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADRES
Pri trati 15
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 045 €
Zisk -1 268 €
Kapitál 23 275 €
Vlastní kapitál -3 785 €
Kontaktní informace
Email adres@adres.sk
Telefon(y) 0263531548, 0263531549, 0263531550, 0800111000, 0903234512
Mobile(y) +421903230143, 0903230143, 0903234512
Fax(y) 0263531548
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,014
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,580
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,203
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,053
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,913
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -15,337
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,268
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,067
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 840
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,264
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 699
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,605
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,963
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,045
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,045
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,220
C. Služby (účtová skupina 51) 1,979
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 236
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,825
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,979
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,133
M. Úrokové náklady (562) 1,664
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 110
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 359
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,133
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -308
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,268
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015