Vytvořte fakturu

NG Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NG Invest
IČO 35710632
TIN 2020249506
DIČ SK2020249506
Datum vytvoření 27 Únor 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo NG Invest
Ivánska cesta 26
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 683 866 €
Zisk -1 113 668 €
Kapitál 18 861 990 €
Vlastní kapitál 8 995 401 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,775,550
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,114,222
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,114,222
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,255,584
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,771,860
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 86,778
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 656,447
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 307,927
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 307,927
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 337,991
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 337,991
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 337,991
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,529
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,767
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,762
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,881
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,881
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,775,550
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,881,733
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,262,962
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,262,962
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 13,950,958
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 13,950,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,218,519
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,218,519
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,113,668
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,893,817
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,356,586
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 165,129
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 165,129
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,222
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,190,235
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 176,976
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 173,261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,261
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,715
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,360,255
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 683,866
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 683,866
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 681,652
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,214
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,599,973
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 148,066
D. Služby (účtová skupina 51) 111,395
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 50,707
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,280,856
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,280,856
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,949
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -916,107
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 422,191
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 197,562
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 197,225
2. Ostatní náklady (562A) 197,225
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 337
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -197,561
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,113,668
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,113,668
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015