Vytvořte fakturu

Mark Peterson - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Mark Peterson
IČO 35710659
TIN 2020249407
DIČ SK2020249407
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mark Peterson
Ferienčíkova 18
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -24 195 €
Kapitál 7 136 €
Vlastní kapitál 6 874 €
Kontaktní informace
Email info@markpeterson.sk
Telefon(y) 0243424513, 0243424515, 0257203205
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 105,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 105,070
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,053
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,848
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,042
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 119,918
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,320
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,320
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,084
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,195
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 137,238
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 97
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 137,141
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 181
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 136,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,107
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,297
C. Služby (účtová skupina 51) 1,564
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,246
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -23,107
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -18,861
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 128
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -128
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,235
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,195
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015