Vytvořte fakturu

ALBAINVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALBAINVEST
IČO 35710667
TIN 2020252531
DIČ SK2020252531
Datum vytvoření 24 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBAINVEST
Odeská 3
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 353 168 €
Zisk 35 846 €
Kapitál 878 221 €
Vlastní kapitál -310 412 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905648410
Mobile(y) 0905648410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 986,120
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,639
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,252
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,591
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 31,796
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 948,193
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 494,209
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 494,209
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,638
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,638
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,638
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 447,346
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 447,188
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 158
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 288
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 288
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 986,120
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -274,566
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,513
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,513
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 138
2. Ostatní fondy (427, 42X) 138
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -347,063
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 86,137
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -433,200
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,846
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,241,112
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,241,106
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 511,743
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 511,743
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 720,218
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,145
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 19,574
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 600
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 18,974
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 353,169
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 353,168
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 353,168
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,729
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,962
D. Služby (účtová skupina 51) 8,422
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 600
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298,745
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,439
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 340,784
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 298,937
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 298,746
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 190
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 301,650
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 298,746
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,904
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,713
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,726
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,846
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710667 TIN: 2020252531 DIČ: SK2020252531
 • Sídlo: ALBAINVEST, Odeská 3, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05 24.02.1997
  JUDr. Miroslav Baláž 17. Novembra 40 Trenčianske Teplice 914 51 02.04.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Imrich Mikuš 18 257 € (50%) Kľukatá 48/B Bratislava 821 05
  PETRONIUS, spol. s r.o. 18 257 € (50%) Trenčianske Teplice 914 51
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2014Nové sidlo:
   Odeská 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Kľukatá 48/B Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž 17. Novembra 40 Trenčianske Teplice 914 51 Vznik funkcie: 02.04.2001
   24.01.2014Zrušené sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice Vznik funkcie: 02.04.2001
   27.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 24.02.1997
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice Vznik funkcie: 02.04.2001
   26.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   01.06.2001Noví spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 SNP 123 Trenčianske Teplice 914 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   31.05.2001Zrušeny spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 Sady Cyrila a Metoda 6/30 Nová Dubnica 018 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   17.04.2001Noví spoločníci:
   PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 Sady Cyrila a Metoda 6/30 Nová Dubnica 018 51
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Baláž Podjavorinskej 8 Trenčianske Teplice
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   24.02.1997Nové obchodné meno:
   ALBAINVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosťi
   Noví spoločníci:
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Mikuš Nová Lipnica 410 Dunajská Lužná 900 42
   Vladimír Zeman Grosslingova 6 Bratislava 811 09