Vytvořte fakturu

CETRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CETRA
IČO 35710730
TIN 2020206628
DIČ SK2020206628
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CETRA
Plavecký Štvrtok 270
90068
Plavecký Štvrtok
Financial information
Prodej a příjem 314 234 €
Zisk 16 444 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347793114
Mobile(y) +421903463714
Fax(y) 0336422256
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 249,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,205
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,205
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,205
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 239,505
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,581
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,763
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,818
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,339
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,339
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,339
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 213,585
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,246
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 203,339
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 394
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 394
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 249,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,039
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 929
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 929
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 180,027
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 180,027
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,444
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,065
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,145
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,145
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,920
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,716
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,716
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,952
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,167
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,506
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,579
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 312,917
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 314,234
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 301,916
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,001
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,317
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 292,228
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 146,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,841
D. Služby (účtová skupina 51) 14,016
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 47,509
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,324
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,771
4. Sociální náklady (527, 528) 1,414
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 449
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,192
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,192
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,006
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,952
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 844
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 844
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -839
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,167
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,723
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,723
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,444
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710730 TIN: 2020206628 DIČ: SK2020206628
 • Sídlo: CETRA, Plavecký Štvrtok 270, 90068, Plavecký Štvrtok
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68 21.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Kimlička 6 639 € (100%) 270 Plavecký Štvrtok 900 68
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2005Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   zámočníctvo
   povrchová úprava kovov
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   CETRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
   sprostredkovanie dopravy
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kimlička 270 Plavecký Štvrtok 900 68
   Róbert Krajčo Znievska 5 Bratislava 851 06