Vytvořte fakturu

LANDRAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LANDRAS
IČO 35710756
TIN 2020987595
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LANDRAS
Kuchyňa 562
90052
Kuchyňa
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 97 €
Vlastní kapitál -16 500 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 97
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 97
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 97
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 97
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,980
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 654
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 654
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,793
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,793
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,077
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,597
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256274.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710756 TIN: 2020987595
 • Sídlo: LANDRAS, Kuchyňa 562, 90052, Kuchyňa
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dejan Galovič Strelecká 1418/2 Bratislava 811 01 09.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dejan Galovič 13 280 € (100%) Strelecká 1418/2 Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 2726/33 Bratislava - Nové Mesto
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 2726/33 Bratislava - Nové Mesto Vznik funkcie: 21.02.1997
   01.09.2004Nové predmety činnosti:
   grafické práce na počítači
   dizajnérska činnosť
   Noví spoločníci:
   Dejan Galovič Strelecká 1418/2 Bratislava
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 2726/33 Bratislava - Nové Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dejan Galovič Strelecká 1418/2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 09.08.2004
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 2726/33 Bratislava - Nové Mesto Vznik funkcie: 21.02.1997
   31.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Tibor Bugan Drotárska 5 Bratislava
   Erich Vadovič Na Revine 21 Bratislava
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Rajčianska 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Rajčianska 42 Bratislava
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   LANDRAS s.r.o.
   Nové sidlo:
   562 Kuchyňa 900 52
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (chov hospodárskych zvierat)
   Noví spoločníci:
   Tibor Bugan Drotárska 5 Bratislava
   Erich Vadovič Na Revine 21 Bratislava
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Rajčianska 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dragan Galovič Jarnovičeva 68 Zágreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Rajčianska 42 Bratislava