Vytvořte fakturu

REO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REO
IČO 35710837
TIN 2020986297
DIČ SK2020986297
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REO
Údernícka 9
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 377 €
Zisk -759 €
Kapitál 248 315 €
Vlastní kapitál 78 943 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903445608
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 147,987
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,969
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 60,969
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,809
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 967
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,193
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,095
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 112
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,746
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,740
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,740
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -14
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,237
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 538
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 75,699
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 923
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 923
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,987
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,183
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 71,638
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 91,209
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,571
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -759
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,804
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,211
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -449
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -449
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 67,539
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,121
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 593
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,353
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,377
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 106,751
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,353
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,773
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,004
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 92,589
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,957
D. Služby (účtová skupina 51) 24,151
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,856
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,132
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,132
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,178
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,141
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 373
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,407
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 179
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 179
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 202
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710837 TIN: 2020986297 DIČ: SK2020986297
 • Sídlo: REO, Údernícka 9, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 21.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Polakovič 5 312 € (80%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  Oľga Polakovičová 1 328 € (20%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.06.2012Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   09.01.2010Nové sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   08.01.2010Zrušené sidlo:
   Pšeničná 10 Bratislava 821 06
   17.12.2009Nové sidlo:
   Pšeničná 10 Bratislava 821 06
   16.12.2009Zrušené sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   03.05.2008Nové sidlo:
   Údernícka 9 Bratislava 851 01
   02.05.2008Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   08.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom jedno a dvojstopových motorových vozidiel a motocyklov
   21.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   12.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 21.02.1997
   11.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Oľga Polakovičová od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Oľga Polakovičová od 10.02.2003 Kaplinská 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.01.1997
   Oľga Polakovičová Kaplinská 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.02.1997
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   23.04.2002Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   prenájom nehnuteľností, ak sa okrem základných služieb poskytujú aj doplnkové služby
   22.04.2002Zrušené sidlo:
   Budatínska 57 Bratislava 851 06
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   21.02.1997Nové obchodné meno:
   REO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť ekonomických poradcov
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava 851 06
   Oľga Polakovičová Cígeľská 14 Bratislava