Vytvořte fakturu

CONSULT HOLDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONSULT HOLDING
IČO 35710896
TIN 2020252773
DIČ SK2020252773
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULT HOLDING
Prievozská 18
82451
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 942 €
Zisk -32 127 €
Kapitál 658 489 €
Vlastní kapitál -280 461 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253418948, 0903415515
Mobile(y) +421903415515, 0903415515
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 690,186
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 205,232
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,386
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,386
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 201,846
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 201,846
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 484,914
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 453,951
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 449,188
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 449,188
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,763
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,963
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 30,963
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 40
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 40
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 690,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,588
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -287,100
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -287,100
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,127
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,002,774
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,881
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,881
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 170
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 170
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 996,723
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 491,632
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 491,632
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,835
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 144,589
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,473
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 357,194
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,942
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,942
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,009
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,686
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,647
D. Služby (účtová skupina 51) 37,340
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,309
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,469
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,840
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,067
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,731
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,127
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710896 TIN: 2020252773 DIČ: SK2020252773
 • Sídlo: CONSULT HOLDING, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava 03.03.1997
  Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07 03.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Ivan Koniar 1 062 € (16%) Družicova 1 Bratislava
  Ing. Miloslav Sumec 5 577 € (84%) Čiližská 34 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2009Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   18.11.2009Zrušené sidlo:
   Čiližská 34 Bratislava 821 07
   01.10.2005Nové sidlo:
   Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   26.11.1998Nové sidlo:
   Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   leasing tovaru
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   poradenská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   25.11.1998Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   03.03.1997Nové obchodné meno:
   CONSULT HOLDING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicova 1 Bratislava
   Ing. Miloslav Sumec Čiližská 34 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. Pečnianska 25 Bratislava
   Ing. Pavel Slimák Mamateyova 18 Bratislava