Vytvořte fakturu

NECKERMANN SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NECKERMANN SLOVAKIA
IČO 35711078
TIN 2020265401
DIČ SK2020265401
Datum vytvoření 04 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NECKERMANN SLOVAKIA
Panská 23
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 305 705 €
Zisk 91 217 €
Kapitál 939 386 €
Vlastní kapitál 258 951 €
Kontaktní informace
Email info@neckermannreisen.sk
webové stránky http://www.neckermannreisen.sk
Telefon(y) +421254430984, +421254430228, +421254430983, +421254430981, +421254430982, +421254430118, +421254430231
Fax(y) 0254430984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,010,522
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,610
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,610
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,549
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,061
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 820,525
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 41,173
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41,173
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 230,631
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 179,779
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 179,779
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,852
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 101,630
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 101,630
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 447,091
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,736
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 423,355
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 174,387
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 173,919
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 468
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,522
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 220,390
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 59,466
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 59,466
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,217
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,823
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,924
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,924
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 102,484
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,281
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,281
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,824
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,090
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,418
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,871
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,415
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,415
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 673,309
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 9,053
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 664,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,305,705
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,305,705
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,305,705
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,182,769
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,987
D. Služby (účtová skupina 51) 3,978,584
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 185,015
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 134,226
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,339
4. Sociální náklady (527, 528) 4,450
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,156
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,156
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,027
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,936
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 314,134
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,384
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,092
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,092
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 292
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,485
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,484
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,101
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,835
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,618
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,618
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,217
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711078 TIN: 2020265401 DIČ: SK2020265401
 • Sídlo: NECKERMANN SLOVAKIA, Panská 23, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04 04.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Bohunická 26 556 € (40%) Hummelova 12 Bratislava 811 04
  Thomas Cook Austria AG 39 833 € (60%) Viedeň 1020 Rakusko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Thomas Cook Austria AG Lassallestraße 7a Viedeň 1020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 04.03.1997
   14.04.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   16.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Bohunická Hummelova 12 Bratislava 811 04
   15.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   06.09.1999Nové sidlo:
   Panská 23 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   05.09.1999Zrušené sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   04.03.1997Nové obchodné meno:
   NECKERMANN SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   N-U-R Neckermann Reisen AG Theresianumg 7 1040 Viedeň Rakúsko
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Machciníková Kúpeľná 2 Bratislava 811 02