Vytvořte fakturu

Kapa solutions - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kapa solutions
IČO 35711094
TIN 2020980401
Datum vytvoření 25 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kapa solutions
Štúrova 117
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 3 800 €
Zisk 2 910 €
Kapitál 28 445 €
Vlastní kapitál 23 790 €
Kontaktní informace
Email kapasolutions.sk@gmail.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,699
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 59
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 26,699
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,699
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,485
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,800
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,800
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,800
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,800
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,730
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 820
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,910
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4212433.tif
Date of updating data: 25.06.2015