Vytvořte fakturu

KAROL KAMIL LUKÁŠ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KAROL KAMIL LUKÁŠ
IČO 35711108
TIN 2020227495
DIČ SK2020227495
Datum vytvoření 04 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAROL KAMIL LUKÁŠ
Koľajná
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 €
Zisk -9 325 €
Kapitál 285 879 €
Vlastní kapitál -430 064 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 159,238
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 159,238
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 125,906
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 54,182
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 85
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 285,144
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -439,389
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -437,367
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,325
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 724,533
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 723,770
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,374
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 152,757
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,598
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 540,041
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 763
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,942
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,522
C. Služby (účtová skupina 51) 317
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 380
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 466
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,257
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,940
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,839
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 425
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 425
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -425
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,365
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015